Zprávy / zajímavosti / informace

PRŮZKUMY A MĚSTSKÁ MOBILITA

  • Představujeme partnera Města s dobrou adresou - RODOS: Centrum pro rozvoj dopravních systémů. Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele ...více
  • Olomouczveřejnění výsledků průzkumu dopravní chování na webu www.olomouc.dobramesta.cz. Během dubna a května 2016 proběhl v Olomouci průzkum dopravního chování obyvatel. S výsledky byla olomoucká veřejnost seznámena dne 20.9.2016. v listopadu 2016 byla zveřejněna kompletní zpráva a leták. Oba dokumenty jsou ke stažení v sekci DOKUMENTY.
  • Dotazník k plánu udržitelné městské mobility a vzdělávací program. Do konce roku 2020 by měla mít města nad 40 tisíc obyvatel zpracovaný tzv. Plán udržitelné městské mobility (SUMP neboli PUMM), pokud chtějí žádat o prostředky z Operačních programů. Není to jen o plánu, o aktivitách, ale o lidech, kteří budou muset diskutovat s veřejností, ale i s politiky a úředníky nad jednotlivými aktivitami. A jak víme, názory budou jistě různé. Je ...více
  • Historicky první sčítání cyklistů v Přerově ukázalo potřebu nových cyklostezek. Celkem 42 572 průjezdů cyklistů napočítali v Přerově, během měření v květnu a v září, které probíhalo na 32 místech. Historicky první průzkum intenzit cyklistické dopravy zpracovala Vysoká škola logistiky, která sídlí také v Přerově. Podobné výzkumy slouží ...více
  • Obyvatelé EU hodnotili kvalitu dopravy po městech a po silnicích. Jaká je současná realita a jaké formy dopravy podporují obyvatelé EU? Odpověď dávají výsledky průzkumu provedeného ve všech státech EU28 na sklonku roku 2014. Od průzkumu sice již uběhly dva roky, ale stále zřejmě platí - ve městech hlavně pohodlně a rychle, Čechy zajímá také cena. Pětina obyvatel EU včetně Čechů odmítá cestovat v prostředcích MHD. Více než ...více
  • Index udržitelnosti měst 2016 (Sustainable Cities Index 2016) . Sustainable Cities Index 2016 hodnotí míru udržitelnosti měst a objevuje se na něm stovka světových velkoměst, která se v tomto hodnocení umísťují nejlépe. Mezi prvních pět nejlépe hodnocených patří Curych, Singapur, Stockholm, Vídeň a Londýn. Praha se v žebříčku hodnocení světových velkoměst objevuje na devátém místě. Dobrou zprávou je, že evropská města zaujímají ...více