ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ZDRAVÍ

Hlavní problémy spojené s dopravou:

Snížením znečištění z dopravy je možné dosáhnout:

  • regulací dopravy tak, aby byl dopravní proud co nejplynulejší
  • používáním alternativních paliv
  • uvážlivým plánováním dopravní infrastruktury
  • preferencí způsobů dopravy, které méně zatěžují životní prostředí ve městech, jako je cyklistika, veřejná doprava apod.


ZPRÁVY

  • Praha má první analýzu pro regulaci dopravy při smogových situacích (26.02.2017) Hlavní město má první podklad pro tvorbu regulačního řádu, který by umožnil při vyhlášení smogových situací účinně regulovat automobilovou dopravu. Ta je v Praze největším zdrojem znečištění ovzduší. Rešerše srovnává dopravní opatření používaná evropskými zeměmi a městy k rychlému snížení znečišťujících látek v ovzduší při vzniku smogové situace. ...více
  • Výfukové plyny z aut v plících Smog znovu přidusil Česko - podívejme se na něj v číslech. O tom, ale i o jiných zajímavých informací z pohledu dopravy pojednávalo TÉMA DNE v Událostech ČT dne 2.2.2017. Záznam z reportáže si můžete prohlédnout na tomto odkaze a to od 30:37. Co se odehrává v těle, pokud člověk vdechuje výfukové plyny. Částice se dostávají do různých míst dýchací soustavy. Kam ...více
  • Pražský magistrát žádá řidiče, aby omezili jízdy automobily (23.1.2017). Smogová situace v Praze se během víkendu nezlepšila, stále trvá regulace. Město znovu apeluje na řidiče, aby pokud možno nevyjížděli a využili městskou hromadnou dopravu. Rovněž i nadále platí doporučení, aby Pražané a návštěvníci metropole omezili pobyt venku, zejména se toto doporučení týká osob s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním a starších ...více
  • Rok 2036: budou problémy s dopravou již minulostí?
    Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Environmentální a sociální problémy v dopravě – kdy začneme jednat?“ od profesora Thilo Beckera z TU Dresden, která zazněla dne 17.8.2016. V souvislosti s touto prezentací je dobré si připomenout nedávné příspěvky na podobné téma: novinka o knize Václava ...více