O NÁS

Tento web je dílem Iniciativy partnerů značky Město s dobrou adresou, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu.  Hlavním gestorem je Svaz měst a obcí ČR a dále organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Tým silniční bezpečnosti a Universita Palackého v Olomouci.

Myšlenky značky dále podporují také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, Národní síť zdravých měst, Asociace nemocnic, Fakultní nemocnice Olomouc, CIVINET Česká republika, Slovensko, Fakulta dopravní ČVUT či Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, Plzeňské městské dopravní podniky. Z firem se přihlásily ke značce HBH projekt, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, city:one (podpora myšlenky smart city). Iniciativu dále podporuje řada osobností. Cílem je ale dále rozšiřovat tuto síť a platformu.

Výše uvedené organizace se v průběhu roku 2016 několikrát sešly. Mezi nejdůležitější setkání patří:

  • Představení iniciativy na RegionTour v Brně ve dnech 14.-17.1.2016
  • Konference Město s dobrou adresou a pracovní setkání partnerů ve dnech 19.-21.4.2016 v Koutech u Ledče nad Sázavou.
  • Tisková konference v Praze dne 21.7.2016. Tisková zpráva a výzva "Za 5 minut dvanáct" je ke stažení dole na této stránce.
  • Setkání partnerů na koordinačním jednání v Praze dne 14.11.2016.

V roce 2017 vznikne oficální expertní skupina pro městskou mobilitu, která společně bude řešit problematiku podpory městské mobility.

Každý partner této iniciativy může nabízet své služby, které jsou v souladu s principy plánů městské mobility. Například se může jednat o vzdělávací kurzy pro zaměstnance veřejné správy i další organizace, osvěta ve všech aspektech udržitelné městské mobility, což zahrnuje případové studie a technické dokumenty i galerie fotografií a videí na téma městské mobility a to vše pod akademií městské mobility. Vysoké školy se zase zaměřují na vzdělávání studentů.

KONTAKT

Ing. Jaroslav Martinek
koordinátor iniciativy Město s dobrou adresou
e-mail:e-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz
tel: +420 602 503 617