ZÁKLADNÍ DATA O MOBILITĚ

Původcem dopravních problémů měst je nadmíra využívání osobních aut.K pochopení dopravy a mobility musíme znát pojmy jako hybnost obyvatel, stupeň automobilizace či intenzita dopravy.


Hybnost

Hybnost (mobilita) je průměrný počet cest na jednoho obyvatele města, které jsou nutné k uspokojení jeho potřeb v běžném dni.
Příklad: Průměrný Zlíňan vykoná 2,47 cesty/den. Celková hybnost všech 75 171 obyvatel je asi 186 tisíc cest/den. 

Na Západě připadá na jednoho obyvatele 3,5 cesty/den, lidé se tam ve volnu více věnují zájmovým a rekreačním aktivitám. Předpokládáme, že s rostoucí životní úrovní poroste i hybnost obyvatel českých měst.


Stupeň automobilizace

Stupeň automobilizace udává počet aut v území na tisíc obyvatel.
Příklad: Ve Zlíně je to 404,6, tedy 2,47 osob na jeden vůz, při 75 171 obyvatel asi 30 400 aut.

Před sto lety dosahovala automobilizace okolo 0,02 automobilu na tisíc obyvatel. Automobilizace nejspíš poroste dál, k roku 2035 je zlínský odhad mezi 460 až 510 osobními vozy na tisíc obyvatel.


Dělba přepravní práce - tomuto tématu je věnována samostatná záložka: Dostupnost

Dělba přepravní práce udává poměr využívání dopravních prostředků v určeném území a čase.


Intenzita zatížení dopravní infrastruktury

Intenzita zatížení dopravní infrastruktury uvádí celkový počet určitých druhů dopravních prostředků v určitém čase na vybrané komunikaci.
Příklad ze Zlína: nejzatíženější zlínskou komunikací je silnice I/49 – třída T. Bati, tudy projede 40 tisíc aut v obou směrech za 24 hodin pracovního dne.

Multimodální dopravní model

Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility.

Dopravní módy a časy
Model dopravy bývá proveden pro dopravní módy: silniční automobilová doprava (osobní, nákladní), veřejná hromadná doprava (trolejbus MHD, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak), cyklistická doprava, pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy). Modelové časy bývají provedeny pro špičkovou hodinu a 24 hodin běžného pracovního dne. Kalibrace modelu jsou provedeny pro zjištění intenzity dopravy přepočítané na 24 hodin dle jednotlivých dopravních módů. Model špičkové hodiny bývá odvozen od modelu 24 hodin za použití přepočtových denních variací.


Příklad základních údajů o využívání automobilové dopravy obyvateli Zlína

Údaje k roku 2017

Počet obyvatel Zlína: 75 151
Počet registrovaných osobních automobilů: 30 400
Stupeň automobilizace (počet vozidel / 1 000 obyvatel): 405
Průměrný počet cest v běžném dni připadající na 1 obyvatele: 2,47
Celkový počet cest vykonávaných obyvateli města v běžném dni: 185 623
Počet cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut v běžném dni: 83 530
Podíl cest uskutečňovaných obyvateli města s pomocí aut: 45 %
Průměrná obsazenost osobních aut (osoby): 1,3


S přihlédnutím k současným trendům se předpokládá další zvýšení zátěže města osobní automobilovou dopravou. S tím bude také spojen nárůst negativních vlivů, jako je znečištěné životní prostředí, nadměrný hluk, snižování bezpečnosti a snižování atraktivity veřejných prostranství.

Co z toho celkově vyplývá?

Kombinace trendů výše popsaných ukazatelů představuje do budoucna neudržitelnou situaci. Objem netranzitní automobilové dopravy ve městech dlouhodobě roste. Stávající komunikační síť měst však může pojmout jen její omezené množství. K limitní hodnotě se již blížíme a podle toho se dopravní situace ve městech zhoršuje, zejména v dopravních špičkách.

Dopravní stavby, které by dokázaly vyřešit dopravní problémy uvnitř měst, by byly jednak neuvěřitelně drahé, v řádu několika miliard korun. To je zcela mimo rámec finančních možností měst. Současně by za jejich oběť padl další veřejný prostor a ještě více by trpěla kvalita městského prostředí, zejména v centru, což je pochopitelně těžko přijatelné.

Víme, že dopravní prostředek je součást našeho životního stylu. Každý jsme jiný, každý cestujeme jiným způsobem. Někdy vlastně ani žádná nepotřebujeme ...

Prostě se potřebujeme pohybovat různými způsoby.
Často je výhodné (časově i ekonomicky) kombinovat různé druhy dopravy.


INFORMACE PRO INSPIRACI

  • Většina obyvatel Německa chce být méně závislá na svém autě. Většina řidičů aut si umí představit každodenní život bez auta, pokud k tomu bude mít vhodné podmínky. Podle reprezentativního průzkumu o ekologickém povědomí, který společně provedlo Federální ministerstvo životního prostředí (BMUB) a Německá agentura pro životní prostředí (UBA), by většina obyvatel Německa ráda snížila svou závislost na autě. Celých 91 % ...více
  • Průzkum projektu CHIPS zkoumá překážky, které lidem brání dojíždět do práce na kole. Jedním z cílů evropského projektu CHIPS je zajistit co největšímu počtu lidí vhodné podmínky pro dojíždění do práce na kole. Součástí prvního kroku je průzkum provedený na pracovištích v okolí cyklodálnic v Severním Irsku (Comber Greenway), v holandské provincii Gelderland (Rijnwaalpad), v holandském městě Tilburgu (Hart van Brabant), v belgické provincii Vlámský ...více